PDAM dalam Angka

PDAM DALAM ANGKA

DATA PELANGGAN YANG DISALURKAN

GRAFIK PELANGGAN YANG DISALURKAN

DATA AIR DISALURKAN PER TAHUN

GRAFIK DATA AIR YANG DISALURKAN PERTAHUN

DATA BANYAKNYA AIR YANG DISALURKAN

GRAFIK BANYAKNYA AIR YANG DISALURKAN

DATA PELANGGAN YANG AKTIF

GRAFIK DATA PELANGGAN YANG AKTIF

DATA PELANGGAN MENURUT JENIS KONSUMEN

GRAFIK DATA PELANGGAN MENURUT JENIS KONSUMEN